CyberRED to ubezpieczeniowa odpowiedź na cyberzagrożenia.

Atak hakerski, wyciek danych osobowych – to wszystko może spowodować poważne problemy dla funkcjonowania Twojej firmy (finansowe, wizerunkowe, prawne). Możesz uchronić swoje przedsiębiorstwo przed konsekwencjami tych zdarzeń – wystarczy, że wybierzesz ubezpieczenie CyberRED.

Co może zyskać Twoja firma dzięki ubezpieczeniu cyber w Generali?


  • złagodzenie skutków udanego phishingu,
  • wsparcie prawne, finansowe i wizerunkowe w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • pokrycie kosztów przestoju wynikającego z incydentu cyber,
  • wsparcie dedykowanych ekspertów cybersecurity.


Ubezpieczenie CyberRED ma charakter modułowy – każdorazowo przygotowujemy dla Ciebie indywidualną ofertę, która uwzględni Twoje potrzeby oraz oczekiwania.


Jak uzyskać ofertę? Skontaktuj się ze swoim brokerem albo napisz na cyberred@generali.pl

Wirtualny świat nie oznacza nierzeczywistych zagrożeń. Cyberprzestępca może zaatakować Twoją firmę z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Nieuwaga Twojego pracownika może zaś oznaczać dla Twojego przedsiębiorstwa wielomilionowe straty oraz wyciek wrażliwych danych.


Kiedy ubezpieczenie CyberRED może się przydać?


  • gdy działalność Twojej firmy zostanie wstrzymana w wyniku skutecznego phishingu i instalacji złośliwego oprogramowania (np. nie będziesz mógł realizować zamówień) – pokryjemy koszty wynagrodzenia ekspertów, którzy odblokują zaatakowane systemy, odzyskają dane, jak i zrekompensujemy straty związane z przerwą w działalności,
  • gdy w wyniku naruszenia danych osobowych ucierpią finanse Twojej firmy, jak i wizerunek – zwrócimy koszty zapłaconych kar administracyjnych, jak i wynajęcia ekspertów od public relations, którzy zadbają o Twój wizerunek,
  • gdy cyberprzestępcy zyskają dostęp do poufnych danych na temat Twojego przedsiębiorstwa i upowszechnią je w Internecie – pokryjemy koszty kancelarii prawnej, która będzie broniła Twoją firmę przed potencjalnymi roszczeniami.


Z uwagi na modułowy charakter ubezpieczenia, upewnij się zawsze, czy Twój zakres ochrony obejmuje konkretne zdarzenie.


Co dodatkowo zyskasz, wykupując ubezpieczenie cyber w Generali?


  • pakiet 10 kluczy sprzętowych YubiKey FIDO2/U2F, które ograniczą ryzyko phishingu w Twojej firmie (więcej informacji w regulaminie akcji „Pakiet Antyphishingowy”),
  • dostęp do Security Operations Center (SOC) – całodobowej infolinii, dzięki której dowiesz się, czy Twoje przedsiębiorstwo padło ofiarą incydentu,
  • dostęp do Cyber Security Incident Response Team (CSIRT), który pomoże usunąć skutki zaistniałego incydentu.
Ważne dokumenty
Ważne dokumenty

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Żadne z niniejszych treści nie stanowią doradztwa podatkowego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl w zakładce Strefa Klienta oraz u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa