Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. 


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


W ramach jednej polisy możesz połączyć ubezpieczenia obowiązkowe wraz z dobrowolnymi uzyskując szeroki zakres ochrony. Zabezpiecz siebie i swój majątek.  

Agro-v2-400x400px.png.png


Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego oferuje:


  • Zakres All Risks dla budynku mieszkalnego i ruchomości domowych
  • Swobodę w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia, decyzja w jakim zakresie ubezpieczasz każdy ze swoich budynków należy do Ciebie
  • Możliwość rozszerzenia ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością agroturystyczną 
  • Możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na gruncie

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego to nie tylko spełnienie obowiązku ustawowego. 

To szereg ubezpieczeń dodatkowych zabezpieczających Twoje mienie, Ciebie i Twoich najbliższych.


Możesz dowolnie rozszerzać zakres ochrony. Oferujemy:


  • Dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych takiego jak ruchomości domowe, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, budowle – pozwala na dostosowanie ubezpieczenia do Twoich oczekiwań, to Ty decydujesz jakie mienie chcesz zabezpieczyć.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wraz z dodatkowymi rozszerzeniami – zapewni ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku
  • Assistance – pomoc w związku z użytkowaniem ubezpieczonego budynku mieszkalnego, a także pomoc medyczna w wyniku nagłego zachorowania lub wypadku

Skontaktuj się z nami

01_Basics/07_icons/01_24x24/phone Copy 1
913 913 913

Kiedy w życiu przytrafia się coś

nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia.

Dlatego zgłaszanie szkody w Generali

jest proste i szybkie.


Szkodę możesz zgłosić:

01_Basics/07_icons/01_24x24/check Online

Wypełnij formularz kontaktowy. Zajmie Ci to jedynie 2 minuty.

Zgłoś szkodę
01_Basics/07_icons/01_24x24/04_chevron/01_Right
01_Basics/07_icons/01_24x24/check Przez telefon

Nasi eksperci służą pomocą. Zadzwoń do nas.

01_Basics/07_icons/01_24x24/phone Copy 1
913 913 913

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedstawione informacje nie stanowią pełnego obrazu funkcjonowania przedstawionego produktu i mają charakter wyłącznie przykładowy. Szczegółowe warunki umowy oraz koszty i ryzyka z nimi związane określone są w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy, dostępnych na www.generali.pl, w siedzibie Generali Życie S.A. przy ul. Postępu 15 b, 02-676 Warszawa oraz u poszczególnych jej dystrybutorów.