Fundusz wycofany z oferty 25 sierpnia 2023 roku.

Nazwa funduszuData obowiązywania cenyWartość jednostki (PLN)Dzienna zmiana (%)1 miesięczna zmiana (%)3 miesięczna zmiana (%)6 miesięczna zmiana (%)1 roczna zmiana (%)3 letnia zmiana (%)5 letnia zmiana (%)YTDRyzyko funduszu

Dane podstawowe

Typ funduszuAkcyjny

Początek działalnościUFK Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) - 8 kwietnia 2013, Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) - 12 lipiec 2007

ZarządzającyFranklin Templeton Investments

Waluta funduszuPLN

Charakterystyka Funduszu

Profil Inwestora

Porównaj z innymi funduszami:

Zmiana wartości w wybranym okresie: NaN%

1) Poziom ryzyka Funduszy wyznaczony został na podstawie wskaźnika ryzyka określanego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.

Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.

0,8