Na naszej stronie używane są pliki cookie. Wybierając „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub zarządzając swoimi preferencjami w ,,Ustawienia plików cookie’’ wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu. Dzięki temu możemy spersonalizować ustawienia strony, co ułatwi Ci korzystanie z niej. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Program partnerski:

''Bank Spółdzielczy w Siedlcu''

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl w zakładce Strefa Klienta oraz u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Senatroskiej 18, 00-082 Warszawa.