Mężczyzna jedzie na rowerze po ścieżce rowerowej

Liczba rowerzystów poruszających się po polskich drogach wzrasta z roku na rok, co znajduje odbicie w policyjnych statystykach. Według danych udostępnionych przez polską Policję, liczba wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w ciągu kilku ostatnich lat utrzymuje się na poziomie powyżej 3500 rocznie (w 2020 roku było 3768 takich wypadków, w 2021 doszło do 3513 wypadków, natomiast w 2022 roku było ich 3685)1 .


Polscy rowerzyści stanowią bardzo liczną grupę ofiar wypadków – w samym tylko 2022 roku zginęło 170 rowerzystów, a w wypadkach spowodowanych przez osoby kierujące rowerami zginęły 72 osoby, natomiast 1286 osób zostało rannych. Pomimo tych przerażających statystyk oraz faktu, że rowerzyści są zwyczajnymi uczestnikami ruchu drogowego, ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC ich nie dotyczy. To oznacza, że entuzjaści "dwóch kółek" muszą się zabezpieczać przed finansowymi konsekwencjami wypadków oraz awarii czy uszkodzeń swoich pojazdów we własnym zakresie, wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Jakie są dostępne opcje i która sprawdzi się najlepiej?

Ubezpieczenie roweru – jaką ochronę rzeczywiście zapewnia?

Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że choć na polskim rynku ubezpieczeniowym są już dostępne ubezpieczenia roweru, zazwyczaj nie są to polisy, które obejmują wyłącznie ubezpieczenie roweru. Często są to oferty łączone, co oznacza, że takie ubezpieczenie na rower jest częścią szerszego pakietu ubezpieczeń, który należy wykupić, aby zapewnić ochronę swojemu jednośladowi.


Kolejną istotną kwestią jest to, że praktycznie każde dostępne na rynku ubezpieczenie roweru jest przewidziane wyłącznie dla pojazdów relatywnie nowych. Zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego górny limit wiekowy jest różny, ale maksymalnie wynosi on do kilku lat od daty zakupu, co całkowicie wyklucza starsze rowery z możliwości objęcia ich ochroną w ramach tego rodzaju ubezpieczenia.

Ubezpieczenie roweru wraz z mieszkaniem lub domem – zalety i wady rozwiązania

Rower stojący na balkonie

Ubezpieczenie rowerowe, które wchodzi w skład ubezpieczenia nieruchomości, zazwyczaj jest przydatne w ściśle określonych okolicznościach i obejmuje kradzież roweru z miejsca zamieszkania ubezpieczonego. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i konkretnych zapisów OWU, zakres ochrony może być bardzo różny. Dla przykładu w Generali możliwe jest ubezpieczenie roweru od kradzieży i pożaru w miejscu zamieszkania (jako ruchomość domową) oraz od rabunku poza miejscem zamieszkania (jako rzecz osobistą), zgodnie z limitami wskazanymi w OWU. Co bardzo ważne, w obu tych przypadkach wiek roweru nie ma znaczenia, co stanowi niewątpliwą zaletę ubezpieczenia roweru wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu.


Poza wspomnianymi już wcześniej różnicami w zakresie ochrony zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego i zapisów OWU, należy wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie roweru w ramach ubezpieczenia nieruchomości zapewnia niewielką ochronę w trakcie jazdy rowerem, tzn. gdy jadący rowerem ubezpieczony doprowadzi do szkód majątkowych lub osobowych u osób trzecich (np. w wyniku wypadku czy kolizji) – w ramach rozszerzenia ochrony o OC w życiu prywatnym. Na ochronę ubezpieczeniową nie można jednak liczyć, gdy dojdzie do awarii roweru lub nieszczęśliwego wypadku, o ile wykupione ubezpieczenie nieruchomości nie zapewnia takiego wariantu.Sprawdź, co zyskujesz ubezpieczając swój dom. Zobacz, o co możesz rozszerzyć ochronę.
Na szczęście nie jest to jedyna alternatywa: możesz zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową sobie i swojemu rowerowi, odpowiednio dobierając ubezpieczenia w Generali.

Ubezpieczenie rowerzysty i assistance rowerowy a ubezpieczenie roweru

Mężczyzna w kasku porusza się na rowerze po mieście

Właściwe dobranie do osobistych potrzeb i oczekiwań Assistance rowerowego wraz z optymalnie dopasowanym pod kątem zakresu ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym zagwarantuje Tobie oraz Twojemu rowerowi najszerszą ochronę ubezpieczeniową. Głównym powodem są znacznie korzystniejsze warunki w ramach ubezpieczenia OC i fakt, że OC w życiu prywatnym działa nie tylko w chwili poruszania się na rowerze, ale cały czas.


Co więcej, ubezpieczenie oferowane jako OC rowerzysty bardzo często jest niczym innym, jak mniej lub bardziej okrojoną wersją OC w życiu prywatnym, co w praktyce oznacza, że znacznie lepszym (i bardziej opłacalnym z perspektywy ubezpieczonego!) rozwiązaniem jest zdecydowanie się na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w pełnej formie.W przypadku ubezpieczeń z oferty Generali warto podkreślić, że pakiety Assistance obejmujące również Assistance rowerowy, są dostępne w ubezpieczeniu nieruchomości w wariancie All Risk, a także dla każdego posiadacza ubezpieczenia Assistance - Auto i Rower (w każdym wariancie).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w Generali – najważniejsze informacje

Warto mieć na uwadze, że choć potocznie mówi się OC na rower czy OC rowerowe, tak naprawdę chodzi o OC dla właściciela/użytkownika jednośladu. Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej mogą być bowiem objęte tylko osoby i dotyczy to wszystkich rodzajów polis OC – zarówno tych obowiązkowych (np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów czy OC zawodowe), jak i dobrowolnych.


Rolę ubezpieczenia OC rowerzysty w większości przypadków może spełniać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Warto jednak pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, którego warunki i zakres różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Poszukując dobrego ubezpieczenia OC rowerzysty, warto zawsze upewnić się, czy wybrane OC w życiu prywatnym zapewnia wystarczającą ochronę użytkownikom jednośladów. Konieczne jest także zapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności. Pewnych zdarzeń z udziałem rowerzystów OC w życiu prywatnym może po prostu nie obejmować.Warto podkreślić, że OC w życiu prywatnym zapewnia rowerzyście ochronę ubezpieczeniową nie tylko w czasie jazdy na rowerze, ale także w sytuacjach, kiedy z roweru nie korzysta. Poniżej przytaczamy najważniejsze czynności, które zwykle są uznawane przez Generali za czynności życia prywatnego:


 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • posiadanie lub użytkowanie nieruchomości w miejscu ubezpieczenia,
 • posiadanie lub użytkowanie domku letniskowego na terytorium Polski,
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • posiadanie lub użytkowanie modeli latających lub latawców na terytorium RP,
 • posiadanie niezabudowanych gruntów na terenie kraju,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • posiadanie lub użytkowanie mechanicznych lub elektrycznych rowerów, hulajnóg, wózków inwalidzkich lub pojazdów typu segway, segway shoes i skymaster,
 • posiadanie lub użytkowanie małych jednostek pływających oraz pojazdów niepodlegających rejestracji na terytorium Polski,
 • posiadanie pasiek (do 5 uli) w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczeniowej,
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni),
 • czynności wykonywane podczas drogi do lub z pracy,
 • użytkowanie pomieszczeń i mienia na terytorium Polski (z wyłączeniem mienia pracodawcy) podczas wyjazdów służbowych i integracyjnych lub podczas nauki do 26. roku życia,
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez najemców (na podstawie umowy najmu) lub osoby czasowo znajdujące się w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie ubezpieczonego, o ile doszło do szkód w związku z użytkowaniem domu, mieszkania, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego w miejscu ubezpieczenia.Kolejnym ubezpieczeniem z oferty Generali, w którego zakres wchodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności w życiu prywatnym spełniające rolę OC dla rowerzysty, jest ubezpieczenie komunikacyjne "Generali, z myślą o aucie". Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, także i tu możliwe jest wykupienie ubezpieczenia w wariancie bez OC w życiu prywatnym, co skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do czynności życia prywatnego.

Assistance rowerowy w Generali – najważniejsze informacje

Kobieta w kasku siedzi na rowerze

Dostępny w ofercie Generali Assistance rowerowy jest częścią większego pakietu Assistance – Auto i Rower, co jest dodatkowym zyskiem dla ubezpieczonego, ponieważ zapewnia pomoc także w przypadku poruszania się autem. Assistance rowerowy w Generali obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polsce i Europie (w zależności od wariantu). Zależnie od wykupionego ubezpieczenia, w takich przypadkach posiadacz Assistance rowerowego w Generali ma możliwość uzyskania pomocy w zakresie opisanym poniżej.

Ubezpieczenie roweru w ramach "Generali, z myślą o aucie" oraz “Generali, z myślą o pomocy drogowej"

Poniższe świadczenia są dostępne w przypadku uniemożliwienia dalszej jazdy w następstwie awarii, uszkodzenia roweru lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, zgodnie z warunkami i limitami wskazanymi w OWU:
 • transport roweru – organizacja i pokrycie kosztów transportu roweru z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub do najbliższego serwisu rowerowego, przy czym nie dalej, niż na odległość 100 km i wyłącznie po drogach publicznych;
 • transport ubezpieczonego – organizacja i pokrycie kosztów l transportu właściciela roweru i jego bliskich z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub do najbliższego serwisu rowerowego, nie dalej niż na odległość 100 km, wyłącznie po drogach publicznych;

transport medyczny z miejsca zdarzenia do najbliższej jednostki medycznej – organizacja i pokrycie do wysokości 1000 zł kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub innej placówki medycznej, która jest odpowiednio wyposażona do udzielenia pomocy ubezpieczonemu.

Ubezpieczenie "Generali, z myślą o domu i rodzinie"

W przypadku awarii roweru lub uszkodzenia roweru w związku z amatorskim uprawianiem sportu dla ubezpieczonego są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne następujące świadczenia, zgodnie z limitami i warunkami określonymi w OWU, w wariancie all-risk:

 • naprawa roweru (wyłącznie w przypadku uszkodzenia) – organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru lub zwrot osobie ubezpieczonej kosztów naprawy roweru poniesionych we własnym zakresie;
 • transport roweru (w przypadku uszkodzenia bądź awarii) – organizacja i pokrycie kosztów transportu roweru wraz z osobą objętą ubezpieczeniem z miejsca zdarzenia podczas wycieczki rowerowej do miejsca zamieszkania lub do najbliższego serwisu rowerowego, jednak nie dalej niż do 50 km od miejsca zdarzenia i wyłącznie po drogach publicznych.Warto także pamiętać, że w zakres ubezpieczenia podróżnego "Generali, z myślą o podróży" wchodzi ubezpieczenie rowerzysty (osoby ubezpieczonej) oraz ochrona ubezpieczeniowa roweru jako bagażu podróżnego w podróży krajowej i zagranicznej.

 


Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Assistance Auto i Rower

Podsumowanie

Dla każdego pasjonata "dwóch kółek" dobrze dobrane ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i Assistance rowerowe to nie tylko pewność uzyskania pomocy i materialnego wsparcia w chwili, gdy uszkodzeniu ulegnie rower. To również gwarancja skutecznego zabezpieczenia własnych finansów w sytuacji, gdy konieczne będzie poniesienie wydatków związanych ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczonego rowerzystę osobom trzecim.
1. źródło danych: https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html