osoba jadąca na wakacje samochodem wystawia rękę przez okno

Wyjazd za granicę własnym samochodem pozwala podróżować swobodnie, niezależnie od publicznej komunikacji i w komfortowych warunkach. I choć każdy rozsądny kierowca liczy się z tym, że na drodze może dojść do różnych niespodziewanych sytuacji, to wszystkiego przewidzieć się nie da. Właśnie na takie nieprzewidziane zdarzenia warto mieć wykupione dobrze dobrane ubezpieczenie auta na czas zagranicznej wycieczki – w praktyce jest to co najmniej tak samo ważne, jak dobry stan techniczny pojazdu. Ale czy polskie OC działa za granicą? Jakie ubezpieczenie dodatkowe auta będzie najbardziej przydatne podczas wyjazdu samochodem poza Polskę? Czy Autocasco za granicą zapewnia taki sam zakres ochrony, jak w kraju? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej – zapraszamy do lektury!

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę – czy jest konieczne?

Zacznijmy od kwestii podstawowej: poruszanie się pojazdem bez ważnej polisy OC jest złamaniem przepisów zarówno w Polsce, jak i na całym terytorium Unii Europejskiej i może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Jeśli więc Twój pojazd jest zarejestrowany w Polsce, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, także i obowiązkowe ubezpieczenie OC musi być wykupione w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terytorium RP.

Co w tym kontekście istotne, w większości państw wystarczy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zwróć jednak uwagę, że nie w każdym przypadku posiadanie przez Ciebie ważnej polisy OC wykupionej w Polsce zostanie uznane za wystarczające poza granicami kraju – w części państw konieczna będzie tzw. Zielona Karta, w innych niezbędne będzie wykupienie ubezpieczenia granicznego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.


OC samochodu to nie wszystko – dowiedz się, jakie jeszcze ubezpieczenia OC są dostępne w Generali!

Dodatkowe ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę – czy warto?

szczęśliwe turystki podróżują na wakacje samochodem

Chociaż odrębne ubezpieczenie auta za granice Polski nie jest prawnie wymagane w znakomitej większości krajów europejskich, to wybieranie się w podróż samochodem poza granice kraju jedynie z wykupionym ubezpieczeniem OC zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Twoja polisa OC to ochrona, która jest przeznaczona wyłącznie dla osób poszkodowanych przez Ciebie. Ochroni Cię ona wprawdzie przed koniecznością ponoszenia wydatków na likwidację wyrządzonych przez Ciebie szkód z własnej kieszeni, ale bez ubezpieczeń dodatkowych własne auto naprawisz już za swoje pieniądze. Podobnie będzie z kosztami hospitalizacji, pomocy drogowej i wieloma innymi wydatkami, które mogą okazać się konieczne – a w wielu krajach są one znacząco wyższe, niż w Polsce.

Ubezpieczenie samochodu za granicą – OC i AC

Jak już wspominaliśmy, z racji swojej specyfiki obowiązkowe ubezpieczenie OC to zdecydowanie za mało w trakcie wyjazdu zagranicznego własnym autem. Aby zatem zapewnić sobie i swojemu pojazdowi adekwatną ochronę ubezpieczeniową, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenia dodatkowe, jak AC (Autocasco) oraz pakiet Assistance. Poniżej szerzej omawiamy zasady działania tych dodatkowych ubezpieczeń poza granicami kraju.

Czy OC działa za granicą?

Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce zachowuje ważność i działa na takich samych zasadach, jak w kraju, na terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także w niektórych europejskich krajach nienależących do UE. Oto lista państw, w których w 2023 r. poza ważną polisą OC wydaną w Polsce nie są Ci potrzebne żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Poza wymienionymi powyżej krajami i obszarami nie jest honorowane polskie ubezpieczenie OC. W każdym takim przypadku musisz w danym kraju wykupić ubezpieczenie stanowiące ekwiwalent OC pod względem ochrony, czyli tzw. ubezpieczenie graniczne. Dzięki niemu możesz w pełni legalnie poruszać się Twoim samochodem po drogach tego państwa bez obawy o brak wymaganych ubezpieczeń.


Sprawdź, jakie dokumenty są Ci potrzebne do ubezpieczenia OC

Czy AC działa za granicą?

mężczyzna jedzie samochodem po zagranicznych drogach

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest opcjonalne, ale niezwykle przydatne podczas zagranicznego wyjazdu własnym autem. Autocasco może pomóc pokryć koszty zdarzeń losowych, w wyniku których uległ on zniszczeniu lub uszkodzeniu, jak np. podpalenie, kradzież, akt wandalizmu, wypadek, kolizja, szkoda parkingowa itp. Pełny zakres ochrony zapewnianej przez AC za granicą zawsze znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego dokładnie zapoznaj się z tym dokumentem przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem i tak dobierz zakres ochrony, by w pełni zaspokajał Twoje potrzeby i oczekiwania.

Potrzebujesz AC na wyjazd za granicę? Sprawdź ofertę Generali!

Assistance za granicą – gdzie działa?

Ubezpieczenie Assistance dostępne w Generali rozszerza ochronę ubezpieczeniową na wypadek awarii, kolizji drogowej, wypadku oraz kradzieży samochodu, może zapewnić Ci całodobową organizację pomocy m.in. naprawie pojazdu, w holowaniu pojazdu lub wynajęcia pojazdu zastępczego. Dokładne informacje na temat zakresu ochrony i zasięgu terytorialnego w wybranym przez Ciebie wariancie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co ważne, pakiet Assistance dostępny w ofercie Generali możesz wykupić także krótkoterminowo i możesz to zrobić całkowicie niezależnie od OC/AC.

Zielona Karta – gdzie jest potrzebna?

mężczyzna stoi na pustyni przy swoim aucie i sprawdza coś w telefonie

System Zielonej Karty funkcjonuje już od 70 lat (uruchomiono go 1 stycznia 1953 r.) i ma na celu zapewnienie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych możliwości uzyskania należnego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą. Drugim z głównych założeń systemu jest eliminacja konieczności zakupu ubezpieczenia granicznego przez kierowców na granicy poszczególnych odwiedzanych państw.

Tzw. Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, czyli dokument, który potwierdza posiadanie przez legitymującą się nim osobę ważnego ubezpieczenia OC. W Generali Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie Klientom, którzy zdecydowali się na zakup OC w Generali.


Oto lista krajów, w których wymagane jest posiadanie przez kierowcę Zielonej Karty:

 • Albania
 • Azerbejdżan
 • Iran
 • Izrael
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina


Zwróć uwagę, że od 1 czerwca 2023 r. na Białoruś i do Rosji można wjechać jedynie z polisą graniczną.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę?

Sumaryczne koszty ubezpieczenia pojazdu na wyjazd zagraniczny zależą bezpośrednio od liczby i rodzaju polis wykupionych przez Ciebie (OC, AC, Assistance itd.). Weź także pod uwagę, że w niektórych Towarzystwach wysokość składki OC może także zależeć od tego, czy i jak długo ubezpieczane auto będzie użytkowane za granicą – wykupując obowiązkowe ubezpieczenie OC z reguły musisz wskazać okres, przez jaki planujesz swój samochód użytkować poza granicami Polski w skali roku.

Z uwagi na to, że każdy właściciel pojazdu ma inne potrzeby, oczekiwania oraz będzie użytkować swój samochód za granicą przez inny czas, trudno jest podać nawet przybliżoną sumę kosztów ubezpieczenia samochodu na wyjazd za granicę. W każdym przypadku będzie ona inna i uzależniona od szeregu indywidualnych czynników.

Ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę – o czym jeszcze musisz pamiętać?

kobieta podziwia górski krajobraz opierając się o drzwi swojego samochodu

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o kilku ważnych kwestiach, które trzeba mieć na uwadze przed wybraniem się za granicę samochodem. Oto ich krótka lista:

 • odpowiednie wyposażenie awaryjne wymagane w danym kraju – wyposażenie, które musisz mieć w swoim samochodzie, może się za granicą różnić od tego, które jest wymagane w Polsce. Przed wyjazdem zagranicznym zawsze upewnij się, że Twoje wyposażenie spełnia wymagania wszystkich krajów, przez które będziesz przejeżdżać.
 • terminy badań i przeglądów technicznych – nawet jeśli wszystkie badania i przeglądy są aktualne, zweryfikuj, czy któryś z nich nie wygasa w czasie Twojego pobytu za granicą lub tuż po nim. Jeśli tak, wykonaj przegląd jeszcze zanim wyjedziesz poza Polskę.
 • ważność poszczególnych polis (szczególnie OC) – każde ubezpieczenie komunikacyjne zawierasz na określony czas, dlatego zawsze sprawdź, do kiedy poszczególne polisy są ważne. Opłacenie ich po terminie lub nieopłacenie składki w ogóle może skutkować bardzo wysokimi kosztami i karami.
 • stan techniczny samochodu – dotyczy to nie tylko ogólnego stanu auta, ale również poziomu wszystkich płynów, oleju, płynu chłodniczego, hamulcowego czy płynu do spryskiwaczy. Jeśli w Twoim samochodzie jest koło zapasowe, upewnij się, że ma odpowiednie ciśnienie powietrza, a opona jest w dobrym stanie.Dodatkowo warto też mieć ze sobą:


 • kartę EKUZ – nie pomoże ona wprawdzie w przypadku kosztów związanych z naprawami czy obsługą samochodu, ale dla kierowcy może okazać się bardzo przydatna w przypadku konieczności skorzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w danym kraju na terenie UE.
 • kartę I.C.E. – pomoże ona powiadomić wskazaną osobę/osoby o wypadku, jeśli kierowca sam nie jest w stanie tego zrobić. Dzięki temu Twoi bliscy będą mieli szansę otrzymać informacje o Tobie, jeśli Twój stan nie pozwoli Ci się z nimi skontaktować samodzielnie.
 • kontakt do ubezpieczyciela – np. w postaci wpisu na liście kontaktów w Twoim smartfonie. Okaże się pomocny w sytuacji, gdy trzeba będzie sprawnie skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.Ubezpieczenie podróży - Nigdy nie podpisuj również żadnych oświadczeń ani innych dokumentów sporządzonych w języku, którego nie znasz lub nie do końca rozumiesz. Dzięki temu unikniesz wielu potencjalnych problemów, zarówno prawnych, jak i finansowych.

Podsumowanie

Na pytanie postawione w tytule tego artykułu nie istnieje jedna, uniwersalna i konkretna odpowiedź. Mówiąc inaczej, najlepsze ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granice kraju to takie, które w możliwie najszerszym zakresie chroni Ciebie i Twój pojazd w trakcie zagranicznej podróży.

Dlatego, aby zapewnić sobie skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych zdarzeń losowych i nieprzewidzianych sytuacji w trakcie wyjazdu samochodem za granicę, wykup odpowiednie ubezpieczenia dodatkowe, jak np. Autocasco (AC) lub pakiet Assistance. Zakres ochrony zapewnianej przez nie możesz w łatwy sposób dobrać do swoich potrzeb.


Pamiętaj: inwestycja w optymalnie dobrany pakiet ubezpieczeń auta na wyjazd za granicę to inwestycja w Twoje bezpieczeństwo finansowe i pewność uzyskania pomocy, gdy będzie Ci to naprawdę potrzebne!