Mężczyzna czyta umowę ubezpieczenia

Moment zawarcia umowy z ubezpieczycielem nie w każdym przypadku oznacza możliwość skorzystania z pełnego zakresu ochrony w ramach wykupionych przez Ciebie ubezpieczeń. W niektórych przypadkach okazuje się bowiem, że przez określony czas ochrona jest ograniczona bądź nawet całkowicie niedostępna, przez co nie możesz liczyć na wypłatę świadczenia z tytułu posiadanego ubezpieczenia. To tak zwany okres karencji. Na czym dokładnie polega karencja, ile trwa i czy można wykupić ubezpieczenie bez karencji? Odpowiedzi znajdziesz poniżej – zapraszamy do lektury!

Co to jest karencja ubezpieczenia?

W polskim systemie prawnym nie określono ustawowo co to znaczy karencja, jednak w branży ubezpieczeniowej zazwyczaj przyjmuje się, że okres karencji to czas, jaki musi upłynąć od daty zawarcia umowy z ubezpieczycielem do chwili, w której ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać w pełnym zakresie i możliwa staje się wypłata należnych świadczeń zgodnie z zapisami umieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W okresie karencji ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w ogóle lub jest poważnie ograniczona, co stanowi skuteczny sposób zapobiegania potencjalnym wyłudzeniom lub próbom ubiegania się o wypłatę odszkodowania w krótkim czasie po zawarciu umowy z ubezpieczycielem, a bezpośrednio po wystąpieniu szkody. Okres karencji zabezpiecza także przed zawieraniem umów ubezpieczeniowych na krótko przed spodziewaną szkodą w nadziei na uzyskanie wysokiego odszkodowania.


W praktyce oznacza to, że choć terminowo opłacasz wymagane składki, to gdy w okresie karencji dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, nie uzyskasz za nie żadnego świadczenia lub będzie ono dostępne w bardzo ograniczonej formie. To właśnie z tego powodu warto zwrócić szczególną uwagę na ewentualne okresy karencji wyszczególnione w OWU.

Jak długo może trwać karencja?

Agent ubezpieczeniowy objaśnia zapisy w OWU parze zainteresowanej zawarciem umowy ubezpieczeniowej

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa okresy karencji obowiązujące dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. W większości przypadków karencja trwa około kilku miesięcy, ale nie ma tu żadnej konkretnej reguły i nawet w przypadku tego samego rodzaju ubezpieczenia mogą występować spore różnice zależnie od ubezpieczyciela.


Poniżej znajduje się przykładowa lista okresów karencji w różnych typach ubezpieczeń na podstawie aktualnej oferty Generali:


  • ubezpieczenie komunikacyjne – brak karencji
  • ubezpieczenie nieruchomości – istnieje tylko karencja 30 dni w przypadku ubezpieczenia nieruchomości na wypadek powodzi, o ile jest to pierwsza polisa na taką nieruchomość (u jakiegokolwiek ubezpieczyciela!) i nie było przerwy w ochronie
  • ubezpieczenie podróżne – brak karencji, choć ochrona ubezpieczeniowa realnie jest dostępna dla ubezpieczonego dopiero od następnego dnia po zawarciu umowyWarto w kontekście powyższej listy dodać, że istnieją takie ubezpieczenia, w których okres karencji jest niemal identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Do tej kategorii zalicza się między innymi świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, którego karencja nigdy nie jest krótsza niż 9 miesięcy (czyli czas trwania standardowej ciąży). Podobnie jest ze świadczeniami wypłacanymi z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym prowadzącym działalność w Polsce tego rodzaju ubezpieczenie nie ma okresu karencji.Podsumowując: okres karencji zawsze jest okresem przejściowym, którego długość jest w każdym przypadku jasno wskazana w OWU.Sprawdź, na co jeszcze w OWU musisz zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie bez okresu karencji – czy jest możliwe?

Para przegląda dokumenty przed wyborem polisy ubezpieczeniowej

W praktyce ubezpieczenia bez karencji stanowią obecnie większość ubezpieczeń dostępnych na rynku, ale warto mieć na uwadze, że niektóre rodzaje ubezpieczeń są niedostępne w opcji bez okresu karencji. Szerzej na ten temat piszemy w dalszej części artykułu.


Pamiętaj także, że w określonych przypadkach możliwe jest skrócenie lub uniknięcie okresu karencji. W Generali taka opcja jest dostępna np. w sytuacji, gdy ubezpieczając nieruchomość od ryzyka powodzi kontynuujesz polisę w tym zakresie w nieprzerwany sposób (niezależnie od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym była wykupiona poprzednia polisa).

Karencja ubezpieczenia – w jakich rodzajach polis występuje?

Jak już wspominaliśmy, niektóre rodzaje ubezpieczeń są dostępne w zasadzie wyłącznie z okresem karencji, co wynika z ich specyfiki. W Generali są to m.in:

  • ubezpieczenia nieruchomości – karencja dotyczy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko powodzi, w tym przypadku odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od 30. dnia licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie i w kwocie wskazanej w dokumencie ubezpieczenia;
  • ubezpieczenia na życie i zdrowie – karencja dotyczy pobytu w szpitalu w wyniku np. choroby i wynosi 90 dni, obowiązuje również okres karencji z tytułu urodzenia dziecka (270 dni) oraz w przypadku utraty życia przez partnera, rodziców lub teściów (180 dni);
  • ubezpieczenie psa – karencja dotyczy śmierci lub eutanazji psa wskutek choroby (30. pierwszych dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia) oraz śmierci lub eutanazji psa wskutek nieszczęśliwego wypadku (pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia).

Podsumowanie

Podstawową rolą każdego ubezpieczenia, jakie wykupujesz, jest możliwość zapewnienia Ci zabezpieczenia finansowego w chwili, gdy tego najbardziej potrzebujesz. Kosztowna hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utrata majątku w konsekwencji działania sił natury czy konieczność wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim to tylko przykładowe sytuacje, w których dobrze dobrane ubezpieczenie może stać się wsparciem finansowym. Dlatego wybieraj ubezpieczenia z odpowiednim wyprzedzeniem – dzięki temu ewentualna karencja nie przeszkodzi Ci w uzyskaniu świadczenia, a Ty będziesz mieć pewność, że dobrze chronisz swoje życie, zdrowie i majątek.

 

Potrzebujesz więcej informacji o ubezpieczeniach? Tutaj znajdziesz przydatne informacje i niezbędne dokumenty!