szczęśliwa turystka w czasie wakacji za granicą stoi na tle portowego miasta z rękami uniesionymi do góry

Niezależnie od tego, czy planujesz dłuższy wyjazd za granicę, czy jedynie zamierzasz spędzić najbliższy weekend gdzieś w kraju, pomyśl o polisie turystycznej, dzięki której nie będziesz się martwić konsekwencjami nieprzewidzianych wypadków w trakcie Twojego wyjazdu. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie turysty to nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu, jakich możesz doznać, ale przede wszystkim zabezpieczenie kosztów ratowania Twojego życia bądź zdrowia, gdy ulegniesz wypadkowi lub zachorowaniu.

Ubezpieczenie podróżne – komu i dlaczego jest potrzebne?

Polisa turystyczna jest przydatna każdemu turyście, niezależnie od kierunku wyjazdu czy kraju, do którego się wybiera. Jest bowiem skutecznym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych kosztów, które bez wykupionej polisy trzeba by było ponosić z własnej kieszeni. A niejednokrotnie nie są to małe wydatki – koszty leczenia, pomocy, nie tylko medycznej, czasem mogą sięgać dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Co jeszcze ważniejsze, ubezpieczenie podróżne nie jest drogim rozwiązaniem, szczególnie w kontekście kosztów samego wyjazdu i potencjalnych wydatków związanych np. z koniecznością opłacenia pobytu w szpitalu czy akcji ratowniczej.

Pamiętaj, aby przed wykupieniem konkretnej polisy na wyjazd zagraniczny zawsze upewnić się, że wybrane przez Ciebie ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę na terytorium kraju, do którego się udajesz. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własną listę krajów "wyłączonych z obsługi", dlatego koniecznie zapoznaj się z OWU przed zakupem polisy. W Generali ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę ubezpieczeniową zależnie od strefy geograficznej, przy czym w podróży krajowej polisa obowiązuje na całym terytorium Polski oraz w obszarze strefy przygranicznej państw sąsiadujących z Polską (ale nie dalej, niż do 50 km od wspólnej granicy).


W przypadku podróży zagranicznej dostępna w Generali polisa turystyczna zapewnia ochronę na obszarze wskazanym przez ubezpieczonego zgodnie z poniższą listą:


 • Strefa Europa – polisa obowiązuje na terytoriach państw europejskich oraz krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich, z wyłączeniem: terytorium Polski, kraju zamieszkania ubezpieczonego, wyłączone są również: Białoruś, Federacja Rosyjska, Syria oraz terytorium Ukrainy znajdujące się pod okupacją Federacji Rosyjskiej (w tym region Krymu, obwód doniecki i ługański);


 • Strefa Cały Świat – ochrona w ramach ubezpieczenia "Generali, z myślą o podróży" obowiązuje na terytoriach wszystkich państw świata. Wyłączone z ochrony są: kraj zamieszkania ubezpieczonego, terytorium Polski, Afganistan, Białoruś, Birma (Mjanma), Federacja Rosyjska, Korea północna, Kuba, Libia, Syria, Wenezuela oraz terytorium Ukrainy okupowane przez siły Federacji Rosyjskiej;


 • Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – ochrona obowiązuje na terytorium wszystkich państw świata, przy czym wyłączone są: kraj zamieszkania ubezpieczonego, terytorium Polski, Afganistan, Białoruś, Birma (Mjanma), Federacja Rosyjska, Korea północna, Kuba, Libia, Syria, Wenezuela, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz terytorium Ukrainy okupowane przez siły Federacji Rosyjskiej.

Kiedy wykupić ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

osoba planuje podróż za granicę z wykorzystaniem laptopa, smartfona i notesu

Ogólna zasada jest bardzo prosta: ubezpieczenia podróżne najlepiej wykupować z odpowiednim wyprzedzeniem i na cały okres wyjazdu, koniecznie z uwzględnieniem pełnej doby wyjazdu i powrotu. W praktyce oznacza to, że najlepiej polisę podróżną kupić najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem podróży, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać dopiero od dnia następnego po dacie zawarcia umowy i opłaceniu składki. Z tego względu w Generali jest dla Ciebie dostępna polisa turystyczna online, którą możesz bez problemu i bez tracenia czasu wykupić przez Internet o takiej porze, by zaczęła Cię chronić od pierwszych chwil wyjazdu.

Czy karta EKUZ to wystarczające ubezpieczenie turysty?

Wyjeżdżając poza granice kraju pamiętaj, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma wiele ograniczeń w porównaniu do odpowiednio dobranego ubezpieczenia podróżnego. Po pierwsze, karta EKUZ jest honorowana tylko w niektórych krajach na świecie (EU, UK i EFTA) i nie jest to de facto ubezpieczenie, a jedynie potwierdzenie, że legitymująca się nią osoba ma prawo korzystać na koszt polskiego NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w danym kraju.

Po drugie, koszty leczenia pokrywane są przez NFZ wyłącznie w ściśle określonych placówkach medycznych na terenie kraju, w którym przebywasz, co w praktyce zwykle wiąże się z koniecznością dotarcia do takiego miejsca, by ze świadczenia skorzystać.


Po trzecie (i najważniejsze), zakres usług dostępnych w ramach EKUZ jest wąski, co oznacza, że do wielu świadczeń medycznych musisz dopłacać z własnej kieszeni. Dodatkowo nie możesz liczyć na różnego rodzaju udogodnienia, które są standardem w dobrym ubezpieczeniu podróżnym, jak np. pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach czy pokrycie kosztów ratownictwa medycznego.


Podsumowując, karta EKUZ może być przydatnym dodatkiem i uzupełnieniem ochrony zapewnianej przez dobre ubezpieczenie podróżne, ale nigdy go nie zastąpi.


Sprawdź, czym się różni ubezpieczenie na podróż za granicę od karty EKUZ

Dobre ubezpieczenie na wyjazd za granicę – co musi zawierać?

młoda kobieta stojąc na lotnisku dopełnia przez Internet formalności związanych z podróżą za granicę

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na wyjazd poza granice Polski nigdy nie kieruj się wyłącznie kryterium cenowym, ponieważ najważniejszy powinien być dla Ciebie odpowiednio dopasowany do Twoich potrzeb zakres ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne optymalnie dopasowane do Twoich oczekiwań pozwoli Ci czuć się bezpiecznie w trakcie całego wyjazdu, dlatego zawsze dostosowuj wykupowaną polisę biorąc pod uwagę docelowy kraj, charakter wyjazdu oraz swoje indywidualne potrzeby.

Ubezpieczenia za granicą – koszty leczenia

Koszty leczenia w wielu krajach są bardzo wysokie (m.in. w USA, Kanadzie, Australii czy nawet w wielu państwach należących do UE), ale mając ubezpieczenie na podróż za granicę w Generali nie będziesz musiał ponosić ich z własnej kieszeni. W zależności od wybranego przez

Ciebie zakresu ochrony, możesz liczyć na pokrycie przez towarzystwo ubezpieczeniowe takich kosztów związanych z leczeniem, jak koszty:

 • badań i zabiegów ambulatoryjnych zaleconych przez lekarza
 • konsultacji lekarskich
 • zakupu przepisanych przez lekarza płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych oraz ortopedycznych środków pomocniczych
 • transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych.

Assistance w podróży

Dobrze dobrany pakiet assistance to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zaistnienia wielu nieprzewidzianych sytuacji, które nie są objęte podstawowym ubezpieczeniem podróżnym. Z tego względu dostępna w ofercie Generali polisa turystyczna "Generali, z myślą o podróży" może zostać rozszerzona o pakiet assistance, dostępny w trzech opcjach: Assistance Standard, Assistance Premium i Assistance Exclusive. Pozwala to optymalnie dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb. Zakres pakietu Assistance Standard obejmuje między innymi:

 • transport osoby ubezpieczonej do Polski lub do kraju zamieszkania,
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osób bliskich ubezpieczonemu w podróży zagranicznej, m.in. w przypadku nagłego zachorowania ubezpieczonego wymagającego hospitalizacji,
 • transport zwłok osoby ubezpieczonej,
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, w odzyskaniu lub ponownym wysłaniu bagażu,
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu,
 • opiekę nad podróżującymi wspólnie z ubezpieczonym dziećmi ubezpieczonego w przypadku nagłej choroby lub wypadku osoby ubezpieczonej,
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach, na morzu lub oceanie.

Polisa turystyczna – ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ubezpieczonej osobie ochronę, gdy w trakcie podróży dozna ona uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW w podróży zagranicznej oferowane przez Generali w ramach polisy turystycznej zapewnia wsparcie i pomoc finansową między innymi w następujących sytuacjach:

 • ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczony umiera w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas podróży (wtedy wsparcie finansowe trafia do bliskich ubezpieczonego),
 • konieczne jest wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego (do kwoty 3000 zł),
 • konieczne jest przeszkolenie zawodowe ubezpieczonej osoby, która została inwalidą w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do wysokości 25% sumy ubezpieczenia)
 • konieczna jest kontynuacja w Polsce leczenia i rehabilitacji po wypadku, który miał miejsce w trakcie podróży zagranicznej, a leczenie z tego powodu rozpoczęto poza Polską, w przypadku wykupienia NNW

Ubezpieczenie turysty – zachorowanie na COVID-19

Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno uwzględniać także zagrożenie związane z COVID-19 – nie tylko w zakresie kosztów leczenia, ale również kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia osoby ubezpieczonej i członków rodziny podróżujących wspólnie z nią (np. w wyniku konieczności przedłużenia pobytu w hotelu z uwagi na przymusową izolację).

Ubezpieczenie "Generali, z myślą o podróży" pokrywa koszty leczenia i usługi assistance za granicą także w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Dodatkowo Generali pokrywa także koszt izolatorium, jeśli jest zalecone i zorganizowane przez służby medyczne danego państwa. W przypadku, gdy izolacja odbywa się w przystosowanym do tego celu hotelu, koszty wyżywienia również są pokrywane przez Generali.

Ubezpieczenie podróżne – co jeszcze warto uwzględnić?

kobieta zmierza na lotnisko z dużym bagażem

Ochronę ubezpieczeniową na wyjazd zagraniczny bądź krajowy warto rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia, które mogą się okazać niezwykle przydatne w sytuacjach nieobjętych ochroną ubezpieczeniową zapewnianą przez polisę turystyczną. Wśród dostępnych opcji na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim:

 • ubezpieczenie bagażu
 • koszty ratownictwa (jeśli ochrona podstawowa ich nie obejmuje)
 • ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu (jeśli ochrona podstawowa go nie obejmuje)
 • OC w życiu prywatnym


Dodatkowa ochrona w podróży, jaką możesz uzyskać dzięki OC w życiu prywatnym, może być wręcz nieoceniona w wielu nieprzewidzianych sytuacjach. Poniżej dwa przykłady, gdy dzięki wykupionej polisie OC w życiu prywatnym klienci Generali uniknęli dodatkowych kosztów:


Przykład 1: uszkodzenie wyposażenia pokoju hotelowego

Podczas siadania na fotelu, który był postawiony w zbyt bliskiej odległości od drzwi wewnętrznych, doszło do zbicia szyby w tych drzwiach. Po potwierdzeniu, że szkoda została spowodowana nieumyślnie, Generali TU S.A. pokryło koszty wymiany rozbitej szyby na nową.


Przykład 2: awaria w trakcie urlopu

Ostatniego dnia urlopu, podczas kąpieli Pani X za mocno przesunęła pokrętło baterii prysznicowej, co skutkowało ułamaniem się kostki w środku i urwaniem pokrętła. Zaistniała szkoda została zweryfikowana jako spowodowana nieumyślnie, zatem Generali TU S.A. pokryło koszty naprawy uszkodzenia.

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie na podróż?

Jak już wspominaliśmy, decydując się na ubezpieczenie podróżne przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę zakres ochrony, duże znaczenie mają także sumy ubezpieczenia. Koniecznie zwróć również uwagę na ewentualne limity kwotowe na poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe, ponieważ to od nich w dużej mierze zależy Twoje bezpieczeństwo finansowe podczas podróży po kraju bądź poza jego granicami. Pamiętaj też o tym, by zawsze zapoznawać się z warunkami ubezpieczenia i wyłączeniami odpowiedzialności zawartymi w OWU. Pozwoli Ci to uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych zaskoczeń i potencjalnych problemów z uzyskaniem odszkodowania bądź realizacją świadczenia. Nie zapominaj, że jeśli czegoś nie rozumiesz, masz prawo i obowiązek poprosić o wyjaśnienia ze strony przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupujesz polisę.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

mężczyzna siedzi na lotnisku martwiąc się o koszty z powodu rezygnacji z podróży

Zdarzają się sytuacje, w których w ostatniej chwili musisz zrezygnować z wyjazdu z powodów niezależnych od Ciebie pomimo tego, że masz już np. opłacone noclegi i kupione bilety. Z reguły taka rezygnacja z podróży oznacza dla Ciebie konkretne koszty. Nie musisz ich jednak wcale ponosić: wystarczy, że dodatkowo przed planowanym wyjazdem wykupisz w Generali ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, aby się przed tego rodzaju nieprzyjemnymi niespodziankami skutecznie zabezpieczyć i odzyskać nawet do 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ciebie.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży jest polisą odrębną od ubezpieczenia podróżnego i musisz je wykupić oddzielnie, zawierając z ubezpieczycielem odpowiednią umowę. Generali jest jednym z niewielu towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, oferujących tego typu polisę i jedynym, w którym jej zakres jest tak szeroki.


Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w Generali pozwala Ci ograniczyć finansowe skutki niespodziewanego anulowania lub przerwania wyjazdu. Co ważne, ubezpieczenie to działa zarówno w trakcie podróży po Polsce, jak i w czasie wyjazdu zagranicznego do dowolnego kraju na świecie, a ochroną są objęte nie tylko wyjazdy zorganizowane przez biura podróży, ale także wyjazdy zorganizowane samodzielnie. W zakres ubezpieczenia wchodzą między innymi koszty:


 • wycieczki z biurem podróży,
 • uczestnictwa w rejsie,
 • rezerwacji noclegu,
 • czarteru jachtu,
 • wynajmu auta osobowego (także kampera),
 • udziału w konferencji lub szkoleniu,
 • zakupu biletu na wydarzenie kulturalne,
 • zakupu biletu lotniczego, autobusowego, kolejowego lub biletu na prom.

Podsumowanie

Wybór dobrego ubezpieczenia podróżnego może się wydawać trudny, a wiele osób bagatelizuje znaczenie polisy turystycznej, zwłaszcza podczas wyjazdów krajowych. Zastanów się jednak, czy stać Cię na poniesienie kosztów opieki medycznej, gdy przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek albo inne niespodziewane zdarzenie? Pomyśl, czy wolisz wydawać swoje życiowe oszczędności na opłacenie kosztów transportu do szpitala lub honoraria lekarzy?

Jedną z największych korzyści z wykupienia ubezpieczenia podróżnego w Generali jest to, że za stosunkowo niewielką kwotę zapewniasz sobie kompleksową ochronę i zabezpieczasz się finansowo na wypadek konsekwencji wielu nieprzewidzianych zdarzeń, jakie mogą Ci się przytrafić podczas podróży.


Potrzebne Ci dobre ubezpieczenie podróży? Generali ma dla Ciebie bogatą ofertę – sprawdź!