młoda kobieta zwiedza miejscowe zabytki w czasie wakacji za granicą

O swoje bezpieczeństwo w trakcie podróży zagranicznej warto zadbać już na etapie planowania wyjazdu, tym bardziej, że wielu potencjalnie groźnych dla Twojego zdrowia lub życia sytuacji nie jesteś w stanie przewidzieć ani im zapobiec. Skorzystanie z pomocy służb ratowniczych czy opieki medycznej poza granicami Polski może być bardzo kosztowne, o czym przekonał się już niejeden turysta, wracając z wakacji z dodatkowymi kosztami, oprócz niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Czy wydawana przez NFZ karta EKUZ zapewnia wystarczające wsparcie podczas zagranicznej podróży? A może lepiej jest wykupić dobre ubezpieczenie turystyczne? Poniżej znajdziesz odpowiedź na te pytania, dowiesz się też, jak złożyć wniosek o EKUZ i na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie podróżne. Zapraszamy do lektury!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (potocznie określana jako karta EKUZ) to oficjalny dokument, który potwierdza posiadanie uprawnień do skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu posiadacza karty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA – są to: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), niż państwo ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli Twoja karta EKUZ została wydana w Polsce, to w Polsce nie możesz z niej skorzystać.

Zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi karty EKUZ, każde państwo członkowskie wydaje karty we własnym języku urzędowym, umieszczając na karcie następujące dane ubezpieczonego oraz informacje:


 • mię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • PESEL
 • numer identyfikacyjny instytucji wydającej kartę
 • numer identyfikacyjny karty EKUZ
 • data ważności karty

Gdzie można korzystać z karty EKUZ?

Karta EKUZ uprawnia do uzyskania świadczeń niezbędnych z przyczyn medycznych podczas pobytu w innym kraju członkowskim UE/EFTA lub Zjednoczonym Królestwie, w celu umożliwienia osobie ubezpieczonej kontynuowania pobytu w danym kraju w bezpiecznych dla zdrowia warunkach oraz zapobieżenia przymusowemu powrotowi do kraju zamieszkania przed końcem zaplanowanego pobytu za granicą. Co istotne, w każdym przypadku decyzję o tym, czy konkretne świadczenie jest rzeczywiście niezbędne, wydaje odpowiedni lekarz. Nigdy jednak nie mogą to być np. koszty transportu, usług assistance czy opieki medycznej w prywatnych placówkach – te koszty poniesiesz z własnej kieszeni, o ile nie masz ubezpieczenia podróżnego zapewniającego Ci odpowiedni zakres ochrony.

Oto pełna lista krajów, w których możesz skorzystać z karty EKUZ:


 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy


Pamiętaj, że karta EKUZ wydana przez polski NFZ nie działa w Polsce!

Jakich kosztów nie poniesiesz mając kartę EKUZ?

Zakres kosztów, które są refundowane w pełni bądź częściowo posiadaczom karty EKUZ, jest zależny od regulacji ustawowych dotyczących publicznej służby zdrowia w konkretnym kraju. Zwróć uwagę, że za niektóre świadczenia, które w Polsce są bezpłatne, poza granicami kraju musisz zapłacić, dlatego przed wyjazdem zawsze poszukaj informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym przez Ciebie państwie i upewnij się, jakie koszty zrefunduje Ci NFZ, a jakie musisz ponieść z własnej kieszeni w pełnym zakresie i bez możliwości refundacji.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ – jak wyrobić?

spakowany na podróż mężczyzna załatwia przez Internet formalności związane z ubezpieczeniem na wyjazd za granicę

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami o EKUZ wniosek może złożyć każda osoba, która jest ubezpieczona w Polsce. W określonych przypadkach istnieje także możliwość uzyskania karty EKUZ przez osoby nieubezpieczone mające prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień. Jeśli interesuje Cię Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wniosek możesz złożyć na kilka sposobów, ale tylko osobiste złożenie wniosku o EKUZ w oddziale NFZ umożliwia odbiór karty w dniu złożenia wniosku.

Aktualne informacje dotyczące karty EKUZ znajdują się na oficjalnej stronie NFZ.

Czy posiadanie karty EKUZ za granicą wystarczy, by czuć się bezpiecznie?

Pamiętaj, że karta EKUZ zapewnia ochronę jedynie w ograniczonym stopniu, a zakres usług dostępnych dla posiadacza może się dramatycznie różnić w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Z tego powodu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to zdecydowanie za mało, by czuć się w pełni bezpiecznie podczas zagranicznej podróży – szczególnie, gdy wybierasz się do jednego z krajów nienależących do Unii Europejskiej lub EFTA.

Karta EKUZ – zalety i wady

Najważniejsze zalety i wady posiadania karty EKUZ znajdziesz poniżej w formie tabeli.

ZALETY EKUZWADY EKUZ
wydawana bezpłatnieświadczenia podlegające refundacji są różne w poszczególnych krajach członkowskich EU/EFTA i UK
możliwa do uzyskania "od ręki"poważnie ograniczony zakres terytorialny (można z niej skorzystać wyłącznie w krajach członkowskich UE, EFTA i UK)
zapewnia dostęp do refundowanych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej w danym kraju bez limitów kwotowychdostęp do świadczeń zdrowotnych jest ograniczony wyłącznie do tych, które są oferowane w ramach publicznej służby zdrowia w danym kraju
refundowane koszty świadczeń są pokrywane przez NFZ niezależnie od przyczyny leczeniausługi i świadczenia zdrowotne, które są w Polsce dostępne za darmo, w innych krajach mogą wymagać dodatkowych dopłat (zależnie od kraju i regulacji prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia)
możliwość złożenia wniosku o EKUZ onlinebrak możliwości rozszerzenia ochrony w jakikolwiek sposób

Dlaczego karta EKUZ to nie wszystko, co musisz mieć za granicą?

spakowana na podróż kobieta szuka w Internecie ofert ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę

Jak już wspominaliśmy, karta EKUZ ma bardzo ograniczone działanie i zasięg terytorialny, dlatego jej posiadanie zdecydowanie nie wystarczy Ci jako skuteczna forma zabezpieczenia się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi wypadków bądź innych zdarzeń losowych. Pamiętaj, że jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską, Wielką Brytanię i kraje EFTA, Twoja karta EKUZ staje się całkowicie bezużyteczna. Z tego względu zawsze warto uzupełnić ochronę o dobre ubezpieczenie podróżne, ponieważ jego zakres jest znacznie szerszy niż karty EKUZ.

Pamiętaj, że karta EKUZ nie pokrywa kosztów:


 • uzyskania pomocy medycznej w dowolnej placówce opieki zdrowotnej (na refundację całości bądź części poniesionych kosztów możesz liczyć jedynie wtedy, gdy skorzystasz z placówki mającej podpisaną odpowiednią umowę z lokalnym ubezpieczycielem)
 • transportu medycznego do Polski (jedynie w sytuacji, gdy Twoje leczenie w Polsce będzie tańsze, niż leczenie w kraju, w którym doszło do uszczerbku na zdrowiu, przy czym odbywa się to wyłącznie za zgodą prezesa NFZ lub dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Co istotne, nawet w przypadku wyrażenia przez NFZ zgody na opłacenie kosztów transportu, jest on realizowany przy użyciu najtańszego dostępnego środka transportu, na którego użycie pozwala Twój stan)
 • transportu zwłok
 • rekompensaty za opóźniony lot bądź zagubiony bagaż
 • ratownictwa i/lub akcji poszukiwawczych
 • szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim

Ubezpieczenie assistance podróżne – zakres

Zakres dobrego assistance podróżnego jest praktycznie w każdym przypadku znacznie szerszy, niż spektrum usług dostępnych dzięki EKUZ – miej ten fakt zawsze na uwadze. Pamiętaj też, że tylko optymalnie dobrane assistance podróżne pozwoli Ci czuć się spokojnie i w pełni cieszyć się wypoczynkiem w trakcie wymarzonych wakacji zagranicznych.

Ubezpieczenie podróżne "Generali, z myślą o podróży" obejmuje szerokie spektrum możliwych zdarzeń, jakie mogą Cię spotkać w trakcie wyjazdu zagranicznego, stanowiąc skuteczne zabezpieczenie przed dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami, będącymi wynikiem na przykład:


 • transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do najbliżej położonego szpitala
 • specjalistycznego leczenia stomatologicznego
 • zakupu lekarstw przepisanych przez lekarza
 • akcji poszukiwawczej i ratownictwa w górach, na morzu lub oceanie
 • opóźnienia lotu
 • zachorowania na COVID-19

Assistance podróżne a karta EKUZ – porównanie

W tabeli poniżej znajdziesz porównanie EKUZ i assistance podróżnego pod kątem najważniejszych cech i poziomu zapewnianej ochrony.

Assistance podróżneEKUZ
Zakres terytorialny Cały świat, zależnie od wybranego wariantuUnia Europejska, kraje EFTA i UK
Dla kogo dostępne? Dla każdego obywatela RP i osób stale zamieszkujących w PolsceDla każdego ubezpieczonego w NFZ i nielicznych grup osób nieubezpieczonych
Zakres refundacji kosztów leczenia Szeroki, na warunkach określonych w OWUCzęściowy
Zakres ochrony Szeroki, na warunkach określonych w OWUWyłącznie w przypadku problemów zdrowotnych
Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych Tak, w zakresie określonym w OWUNie
Zwrot kosztów ratownictwa Tak, na warunkach określonych w OWUNie
Transport medyczny do Polski Tak, na warunkach określonych w OWUNie
Transport zwłok Tak, na warunkach określonych w OWUNie
Możliwość rozszerzenia/dostosowania zakresu ochrony do własnych potrzeb TakNie

Assistance podróżne i karta EKUZ – dlaczego warto mieć i jedno, i drugie?

kobieta z paszportem w dłoni zadowolona po dopełnieniu formalności związanych z ubezpieczeniem podróżnym

Do najważniejszych powodów, dla których w podróży zagranicznej dobrze jest mieć do dyspozycji i kartę EKUZ, i dobre assistance podróżne, należą przede wszystkim:

 • pewność dostępu do systemu opieki zdrowotnej w kraju, w którym przebywasz
 • pokrycie kosztów leczenia w niezbędnym zakresie, do wysokości sumy ubezpieczenia
 • szeroki zakres ochrony w ramach assistance podróżnego, który możesz dopasować do swoich potrzeb
 • poczucie pełnego bezpieczeństwa finansowego w trakcie pobytu za granicą


Sprawdź, jakie assistance podróżne wybrać i na co zwrócić uwagę!

Podsumowanie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, choć bezpłatna, zapewnia jedynie minimalną ochronę podczas podróży zagranicznej – i tylko w przypadku, gdy masz problemy zdrowotne. Z kolei dobre assistance podróżne, odpowiednio dobrane do Twoich potrzeb oraz uwzględniające specyfikę docelowego kraju, daje Ci pewność, że ewentualne koszty leczenia nie zrujnują Twoich oszczędności. Polisa turystyczna to również szeroki pakiet dodatkowych opcji, o które możesz rozszerzyć ochronę – np. NNW, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu.