Narciarka z nartami na ramieniu śmieje się stojąc na stoku

Wyjazd na narty to jedna z najpopularniejszych form spędzania urlopu zimą, ale nie tylko – w wielu krajach stoki narciarskie są dostępne dla miłośników "białego szaleństwa" przez cały rok. O ile jednak zwykle pamiętamy, aby ze względów bezpieczeństwa wybierać się na stok z dobrej klasy sprzętem narciarskim, o tyle bardzo często zapominamy o tym, że odpowiednio dobrane ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty jest w przypadku niespodziewanych sytuacji równie istotne. Wprawdzie w niektórych krajach od narciarzy korzystających ze stoków wymagane jest już posiadanie polisy OC (np. we Włoszech), ale wciąż nie jest to ogólny trend, dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o zabezpieczenie swoich finansów przed ewentualnymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jakie ubezpieczenie dla narciarzy wybrać, o czym pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę podejmując decyzję? Zapraszamy do lektury!

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty – dlaczego warto i co powinno zawierać?

Właściwie dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie narciarskie jest inwestycją w bezpieczeństwo i spokój podczas aktywnego wypoczynku na stoku. Dzięki temu nie będziesz się martwić o to, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych Twoje oszczędności nie wystarczą na pokrycie kosztów związanych z ratowaniem Twojego życia i zdrowia bądź odszkodowaniem na rzecz osób poszkodowanych przez Ciebie. To szczególnie ważne w przypadku wyjazdów poza granice Polski, ponieważ w wielu krajach koszty opieki szpitalnej czy koszty przeprowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej (np. w górach) są niezwykle wysokie i z reguły ponosisz je z własnej kieszeni.


Choćby z tego powodu dobrze jest zdecydować się na odpowiednie ubezpieczenie. Wyjazd na narty będzie dzięki temu znacznie mniej ryzykowny dla Twojego domowego budżetu. Jeśli zastanawiasz się, jakie ubezpieczenie na narty wybrać, upewnij się, że wykupiona przez Ciebie polisa narciarska zapewnia ochronę ubezpieczeniową przynajmniej w następującym zakresie:


 • organizacja oraz pokrycie, lub zwrot poniesionych kosztów leczenia
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej
 • pokrycie kosztów transportu ze stoku
 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • OC w życiu prywatnymPamiętaj, że niektóre z wymienionych ryzyk i zakresów ochrony mogą być dostępne jako rozszerzenia podstawowej umowy, dlatego zawsze uważnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy i tak dobierz zakres ubezpieczenia, aby w pełni odpowiadał Twoim potrzebom.


Jeżeli wykupisz ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb, wyjazd na narty za granicę będzie znacznie mniej stresujący, ponieważ masz pewność, że Twoje gromadzone przez lata oszczędności nie zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z niespodziewanymi zdarzeniami.


Ubezpieczenie turystyczne przydaje się nie tylko zimą – sprawdź, na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie turystyczne – co obejmuje?

Osoba zjeżdża na nartach ze stromej góry

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez ubezpieczenie turystyczne "Generali, z myślą o podróży" jest różny w zależności od tego, czy wykupujesz ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, czy interesuje Cię ubezpieczenie podróży krajowej. Zwróć uwagę, że ubezpieczenie turystyczne w Generali może zostać wykupione na krótki okres np. dwa - trzy tygodnie, jak i na dłuższy np. 1 rok, w zależności od Twoich potrzeb.. Pamiętaj też, że w Generali zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o różne dodatkowe ryzyka zależnie od tego, czy Twoja podróż będzie się odbywać poza granice Polski, czy wyłącznie w obrębie kraju.


Lubisz aktywny wypoczynek? Mamy dla Ciebie ubezpieczenie turystyczne na każdą porę roku – sprawdź!

Ubezpieczenie narciarskie na wyjazd zagraniczny

Podstawowy zakres ubezpieczenia podróżnego wykupionego na wyjazd za granicę obejmuje:


 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance
 • ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (wyłącznie dla umów z okresem ubezpieczenia do 30 dni)


Jeśli jednak wybierasz się za granicę na narty, niezbędną ochronę ubezpieczeniową zyskasz opłacając dodatkową składkę i rozszerzając podstawowy zakres o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych. Rozszerzenie to dotyczy uprawiania w warunkach zimowych wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu na oznakowanych trasach. Zwróć jednak uwagę, że w przypadku uprawiania przez Ciebie ekstremalnych sportów zimowych, do których zgodnie z OWU “Generali, z myślą o podróży” należą m.in. wszelkie odmiany narciarstwa lub snowboardingu uprawiane poza oznakowanymi trasami oraz takie sporty wysokiego ryzyka jak heliskiing, heliboarding, mountainboarding, skoki narciarskie czy freeskiing, rozszerzenie “sporty zimowe” będzie niewystarczające. W takiej sytuacji niezbędne będzie opłacenie dodatkowej składki i rozszerzenie podstawowej ochrony o “sporty wysokiego ryzyka”.


Dodatkowe świadczenia, z jakich można skorzystać rozszerzając podstawowy zakres ubezpieczenia na podróż za granicę o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych, są następujące:


 • zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
 • świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
 • zakwaterowanie w razie zejścia lawiny


Szczegółowe wyjaśnienie zakresu oferowanej ochrony znajdują się w OWU “Generali, z myślą o podróży”.


Na czas podróży zagranicznej możliwe jest także rozszerzenie ochrony podstawowej o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kontynuacji leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium RP, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie moto assistance i ubezpieczenie zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie.


Nie przepadasz za nartami, a potrzebujesz dobrego ubezpieczenia na wyjazd za granicę? Sprawdź naszą ofertę – jest naprawdę szeroka!

Ubezpieczenie na wyjazd na narty w Polsce

W przypadku wyjazdu na narty w Polsce również niezbędne jest rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia podróżnego o “sporty zimowe” lub “sporty wysokiego ryzyka” (w przypadku osób uprawiających narciarstwo poza wyznaczonymi trasami). Zakres podstawowy nie zapewnia bowiem narciarzowi wystarczającej ochrony w czasie uprawiania narciarstwa czy innych sportów zimowych na terenie kraju.


Jeżeli chodzi o zakres podstawowy ubezpieczenia w podróży krajowej to obejmuje on ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Pamiętaj jednak, że w razie potrzeby możesz dodatkowo rozszerzyć tę ochronę o:


 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży krajowej
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie na narty – dlaczego jest lepsze niż karta EKUZ?

Dwie osoby z plecakami wspinają się w nartach zimą

Część turystów uważa, że na czas podróży zagranicznej, zwłaszcza w obrębie krajów Unii Europejskiej i EFTA oraz Wielkiej Brytanii, w zupełności wystarczy mieć kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Jest to jednak podejście błędne, wynikające z całkowitego niezrozumienia działania karty EKUZ. Nie jest ona bowiem odpowiednikiem optymalnie dobranego ubezpieczenia podróżnego, a jedynie potwierdzeniem uprawnień posiadacza karty EKUZ do skorzystania w danym kraju z pomocy medycznej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, w jakim taka pomoc jest dostępna dla mieszkańców danego państwa.


Wśród najważniejszych powodów, dla których karta EKUZ nigdy nie będzie w stanie zastąpić właściwie dobranego ubezpieczenia podróżnego, należy wymienić:


 • wąski zakres działania karty EKUZ (wyłącznie podstawowe usługi medyczne)
 • ograniczoną dostępność terytorialną
 • konieczność poniesienia części kosztów pomocy medycznej z własnej kieszeni


Pamiętaj również, że karta EKUZ wydana w Polsce nie może być w Polsce używana

– możesz z niej skorzystać wyłącznie poza granicami kraju.


Dowiedz się więcej o karcie EKUZ i o tym, kiedy naprawdę się przydaje!

Kiedy ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty nie obowiązuje?

W przypadku niektórych sytuacji i zdarzeń towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności pomimo posiadania przez Ciebie ważnej polisy podróżnej. Wszystkie tego rodzaju ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawsze są jasno sprecyzowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego koniecznie zapoznaj się z tym dokumentem przed zawarciem umowy.


Do najważniejszych sytuacji, w jakich ubezpieczyciel na podstawie zapisów w OWU ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania bądź odmówić realizacji świadczenia, należą między innymi:


 • brak opłaconej składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami zawartej umowy
 • powstanie szkody w wyniku umyślnego działania osoby ubezpieczonej
 • podanie nieprawdziwych informacji na temat okoliczności i następstw zdarzenia ubezpieczeniowego
 • brak wykupionego rozszerzenia o "sporty zimowe" lub o "sporty wysokiego ryzyka", gdy osoba ubezpieczona uprawia narciarstwo poza oznakowanymi trasami, tj. szkoda poza zakresem ubezpieczenia
 • powstanie szkody w wyniku działania osoby ubezpieczonej pod wpływem substancji odurzających, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • zawodowe uprawianie sportówZwróć też uwagę, że każde ubezpieczenie dodatkowe, na jakie się zdecydujesz, będzie mieć własne ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Dla przykładu, jeśli nie zdecydujesz się rozszerzyć ochrony o uprawianie sportów wysokiego ryzyka, a będziesz zjeżdżać na nartach poza wyznaczonymi trasami i szlakami, to gdy dojdzie w tym czasie do wypadku z Twoim udziałem, odpowiedzialność Generali jest wyłączona. Z tego względu koniecznie zapoznaj się z OWU wybranych przez Ciebie polis dodatkowych, aby uniknąć ewentualnej odmowy wypłaty świadczenia po zgłoszeniu roszczenia.

Podsumowanie

Jeśli uprawiasz sporty zimowe, narażasz się na ryzyko wypadku, w którym może ucierpieć Twoje zdrowie, a sprzęt narciarski może ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Wykupując ubezpieczenie podróżne na wyjazd na narty zabezpieczasz się przed koniecznością ponoszenia z własnej kieszeni kosztów leczenia, akcji ratowniczej czy transportu ze stoku w razie wypadku, gdy koszty przekroczą sumę ubezpieczenia.


Właściwie dobrane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej pozwolą Ci także nie martwić się o finansowe konsekwencje zniszczenia Twojego sprzętu narciarskiego w wyniku wypadku na stoku czy uszkodzenia ciała lub zniszczenia mienia osób trzecich. Ubezpieczenie turystyczne w Generali rozszerzone o polisę OC w życiu prywatnym ułatwi Ci pokrycie kosztów zniszczonego mienia lub kosztów leczenia osób poszkodowanych w spowodowanym przez Ciebie wypadku.


Dzięki szerokiej gamie ubezpieczeń dodatkowych dostępnych w Generali możesz dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb, dobierając takie sumy ubezpieczenia i polisy dodatkowe, które zapewnią Ci finansowy spokój i pewność, że uzyskasz pomoc i wsparcie wtedy, kiedy będzie Ci najbardziej potrzebne.